dopisz się do newslettera:

A A A

Zalecane grubości powłok cynkowych w µm


 

Zalecana grubość powłoki cynkowej w mikrometrach [μm]

Warunki użytkowania

Szczegółowy opis warunków użytkowania

3 μm

Bardzo lekkie

 

Pomieszczenia bez narażenia na parę wodną

Mikroklimat umiarkowany, mikroklimat pomieszczeń zamkniętych. Eksploatacja bez narażenia na działanie czynników agresywnych. Eksploatacja bez narażenia na zużycie ścierne. Zastosowanie do elementów złączy meblowych itp.

 

5 μm

Lekkie

 

Pomieszczenia bez narażenia na parę wodną

Mikroklimat umiarkowany, mikroklimat pomieszczeń zamkniętych. Eksploatacja w warunkach sporadycznie występujących dodatkowych czynników agresywnych o niewielkim nasileniu lub stężeniu oraz z narażeniem na minimalne zużycie ścierne. Zastosowanie dla wkrętów samogwintujących, wkrętów i śrub z gwintem metrycznym itp.

 

8 μm

Umiarkowane

 

Suche pomieszczenia, sporadyczny kontakt z parą wodną, małe zużycie i ścieranie

Mikroklimat umiarkowany, mikroklimat pomieszczeń zamkniętych lub zadaszonych. Eksploatacja w suchych pomieszczeniach ze sporadycznym występowaniem dodatkowych czynników agresywnych o niewielkim nasileniu lub stężeniu i przy małym narażeniu na zużycie ścierne. Zastosowanie dla niektórych narzędzi oraz wyrobów specjalnych.

 

12 – 15 μm

Ciężkie

 

Suche pomieszczenia, sporadyczny kontakt z parą wodną, deszczem, środkami czystości

Mikroklimat umiarkowany, mikroklimat pomieszczeń zamkniętych, otwartych lub zadaszonych. Eksploatacja w warunkach zmieniających się od suchych pomieszczeń do otwartych przestrzeni z narażeniem na działanie deszczu i środków czyszczących, przy umiarkowanym nasileniu lub stężeniu dodatkowych czynników agresywnych. Zastosowanie dla okuć i zamocowań budowlanych, osprzęt okienny, zawiesia linowe, niektóre wkręty do pokryć dachowych.

 

25 μm

Bardzo ciężkie

 

Częste działanie wilgoci, roztworów soli środków czyszczących duże prawdopodobieństwo zadrapania i ścierania

Mikroklimat umiarkowany, zimny, wilgotny. Mikroklimat pomieszczeń zamkniętych i otwartych. Eksploatacja z narażeniem na działanie dodatkowych czynników agresywnych. Zastosowanie dla wyrobów o specjalnym przeznaczeniu szczególnie łączników budowlanych elementów zawiesi linowych oraz opasek i obejm.

 

 

 

Nasze oddziały + przejdź do mapy