dopisz się do newslettera:

A A A

Atesty materiałowe


Do naszych wyrobów dostarczamy wg zaleceń klienta:

 

 

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Dokument kontroli

PN-EN 10204

Świadectwo na wyrób może być wymagane jako dowód na zgodność wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami zamawiającego, lub jako potwierdzenie pochodzenia materiału. Wydawanie świadectw może wymagać wielu czynności techniczno-administracyjnych generujących koszty. Dokumenty jakościowe zwykle, jeśli nie ustalono inaczej, są fakturowane osobno.

Należy pamiętać, że wydanie atestów wyższych od 2.1 w okresie późniejszym po realizacji zamówienia może być niemożliwe. Zaleca się określić w momencie składania zamówienia, jakie dokumenty będą wymagane i jakie informacje powinny zawierać. Bez względu na dodatkowe koszty, konieczność skompletowania atestów i wykonania dodatkowych badań może mieć wpływ na czas realizacji zamówienia.

Zaświadczenie o jakości 2.1

wg PN-EN 10204:2005

W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Nie podaje się wyników badań na wyrobach czy próbkach z partii wyrobów

Atest 2.2 
wg PN-EN 10204:2005

W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Świadectwo zawiera informacje na temat niektórych własności wyrobu oparte na wynikach badań. W branży metalowej podaje się w świadectwie 2.2 informację o numerze wytopu i skład chemiczny materiału użytego do produkcji danego wyrobu. Ponadto podaje się twardość, a w niektórych przypadkach wytrzymałość na rozciąganie

Świadectwo odbioru 3.1
wg PN-EN 10204:2005

W dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Zamieszcza się wyniki badań. Zakres badań zależy od rodzaju wyrobu, obowiązujących norm lub wymagań określonych w zamówieniu. Atest 3.1 zawiera zwykle gatunek materiału, numer wytopu, skład chemiczny, wyniki badań własności mechanicznych. Jeśli klient chce mieć informację na ateście o wartości pracy łamania KV musi to wyszczególnić w zamówieniu. Także wszystkie wymagania dotyczące dodatkowych badań muszą być określone w zamówieniu.

Protokół odbioru 3.2 
wg PN-EN 10204:2005

Jest to świadectwo odbioru potwierdzone, w wyniku specjalnego uzgodnienia, przez upoważnionego przedstawiciela wytwórcy i upoważnionego przedstawiciela zamawiającego lub osobę wyznaczoną przez przepisy.

 

 Oraz dopuszczenia

 

TÜV

DB

UDT

MK

LRS

Ü

GL

PRS

ITB

PIMOT

 

 

Nasza firma posiada SZJ zgodny z ISO 9001:2008

Nasze oddziały + przejdź do mapy