dopisz się do newslettera:

A A A

Cechowanie i znakowanie śrub nierdzewnych i kwasoodpornych


Śruby

 

Wszystkie śruby z łbem sześciokątnym i śruby z łbem okrągłym i gniazdem sześciokątnym o nominalnej średnicy gwintu d ≥6 mm powinny być wyraźnie oznakowane. Znakowanie to powinno zawierać rodzaj stali i klasę wytrzymałości oraz znak identyfikacyjny producenta śruby. Pozostałe typy śrub mogą być, jeżeli to tylko możliwe, znakowane w ten sam sposób i tylko na łbie. Dodatkowe znakowanie jest dozwolone, pod warunkiem jednak, iż nie będzie powodować niejasności.

 

 

1.  znak identyfikacyjny producenta
2.  rodzaj stali
3.  klasa własności

 


Śruby dwustronne

 

Wszystkie śruby dwustronne o nominalnej średnicy gwintu d≥6 mm powinny być wyraźnie oznakowane, na nie gwintowanej części śruby dwustronnej i powinno zawierać znak identyfikacyjny producenta, grupę stali i klasę wytrzymałości lub odpowiedni symbol. Jeśli znakowanie na nie gwintowanej części nie jest możliwe, dopuszcza się znakowanie na nakrętkowym końcu śruby dwustronnej.

 

 

Znakowanie śrub bez łba z gwintem na całej długości nie jest obowiązkowe

 

 


Nakrętki

 

Znakowanie jest obowiązkowe na nakrętkach o średnicy nominalnej gwintu d≥5 mm i powinny być znakowane rodzajem stali i klasą własności oraz znakiem identyfikacyjnym producenta, zakładając, że względy techniczne za tym przemawiają. Znakowanie w formie nacięcia tylko na jednej powierzchni jest dopuszczalne, gdy znajduje się na powierzchni nośnej nakrętek, alternatywnie dopuszcza się znakowanie na powierzchni bocznej.

 

1.  znak identyfikacyjny producenta
2.  rodzaj stali
3.  klasa własności

Nasze oddziały + przejdź do mapy