dopisz się do newslettera:

A A A

Nawodorowanie


WAŻNE !!!


Podczas galwanizowania wysoko-hartowanych części ze stali:

 

  • o wytrzymałości na rozciąganie powyżej 1000 N/mm (hartowanie powierzchniowe i utwardzanie rdzenia ponad 320HV) np. 10.9 12.9
  • o własnościach sprężystych i bardzo twardych części utwardzanych powyżej 390 HV

 

istnieje niebezpieczeństwo utraty elastyczności spowodowanej nawodorowaniem.


Można ten proces ograniczyć regulacją temperatury, ale nie całkowicie wykluczyć (patrz DIN EN ISO 4042, rozdział 6/ suplement A, DIN EN ISO 15330). Normy międzynarodowe wyraźnie wskazują na fajt, iż podczas uszlachetniania galwanicznego śrub o dużej wytrzymałości, nawet po bardzo starannie przeprowadzonym procesie galwanicznym oraz późniejszym wygrzaniu, wciąż istnieje pewne ryzynko pęknięcia wywołanego kruchością wodorową.


Dlatego tego rodzaju detale są galwanizowane tylko wyłącznie na wyraźne życzenie i ryzyko Klienta.

 

Alternatywne nakładanie powłok, przy których nie istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się wodoru z całą pewnością to np. powłoki cynkowe płatkowe:

 

  • Geomet
  • Delta Protect
Nasze oddziały + przejdź do mapy