dopisz się do newslettera:

A A A

Odporność chemiczna


 

Oznaczenie

0

1

2

Współczynnik korozji

[mm/rok]

< 0,1

0,1 – 1,0

> 1,0

Odporność

- całkowita

 - częściowa

  - nieodporna

Ryzyko korozji           S – korozja naprężeniowa         P – korozja wżerowa (pitting)

Medium

Temp. oC

A2

A4 (316)

A4 (316L)

SA5

Amoniak

Wszystkie stężenia

Wrzenia

0

0

0

0

Zasada sodowa

20%

50

0

0

0

0

20%

100

0

0

0

0

40%

100

1

0

0

0

Kwas fosforowy

20%

wrzenia

0

0

0

0

40%

wrzenia

2

1

1

0

85%

95

2

1

0

0

Kwas azotowy

30%

wrzenia

0

0

0

0

50%

wrzenia

1

1

1

1

65%

80

0

0

0

0

65%

wrzenia

1

1

1

1

Kwas solny

0,5%

20

1P

0P

0P

0P

0,5%

wrzenia

2

2

2

2

1%

20

1P

0P

0P

0P

Kwas siarkowy

1%

100

2

1

1

1

5%

20

1

0

0

0

5%

wrzenia

2

2

2

2

10%

20

2

0

0

0

10%

wrzenia

2

2

2

2

20-90%

20-100

2

1-2

1-2

0-1

98%

20

0

0

0

0

Kwas cytrynowy

25%

wrzenia

2

0

0

0

50%

20

0

0

0

0

Kwas mlekowy

10%

10-100

1

0

0

0

50%

20-80

1

0

0

0

50%

wrzenia

2

1

1

0

Kwas mrówkowy

5-10%

20

0

0

0

0

10%

80

2

0

0

0

50%

20-40

1

0

0

0

50%

wrzenia

2

1

1

1

Kwas octowy

1%

wrzenia

0

0

0

0

10%

wrzenia

1

0

0

0

20%

wrzenia

2

0

0

0

100%

wrzenia

2

0

0

0

Chlorek amonowy

20%

wrzenia

1SP

1SP

0SP

0SP

43%

wrzenia

1SP

1SP

1SP

1SP

Wodorosiarczyn wapniowy (roztwór wodny)

Gęstość 1,04

wrzenia

1

0

0

0

Ług siarczynowy

140

1

0

0

0

Chlorek wapniowy

20%

20

0P

0P

0P

0P

20%

wrzenia

1SP

0SP

0P

0SP

Chlorek sodowy

3%

20-60

1P

0P

0P

0P

 

Nasze oddziały + przejdź do mapy