dopisz się do newslettera:

A A A

Podział stali na grupy wg PN-EN ISO 3506:2000


Oznaczenie rodzaju stali składa się z litery A dla stali austenitycznej, oraz cyfry wskazujące zakres składu chemicznego tej stali.

 

Oznaczenie klasy własności składa się z 2 cyfr określających 1/10 wytrzymałości na rozciąganie.


Przykład:

  • A2-70 oznacza stal austenityczną, po przeróbce plastycznej na zimno, minimum 700N/mm2 (700 MPa) wytrzymałość na rozciąganie.

 


Stale nierdzewne niskowęglowe o zawartości węgla nie przekraczającej 0,03% mogą być dodatkowo znakowane literą L.


Przykład:

  • A4L 80

 


Nasze oddziały + przejdź do mapy