dopisz się do newslettera:

A A A

Polityka jakości


Jest skierowana na dostarczanie Klientom usług spełniających ich oczekiwania i potrzeby, na ciągłe doskonalenie procesów związanych z obsługą Klienta oraz procesów świadczenia usług, na rozwój i doskonalenie metod zarządzania, a ponadto stanowi podstawę do działań związanych z umacnianiem opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania poprzez terminowe dostawy i handel wyrobami śrubowymi.


Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla naszej firmy znaczenie priorytetowe i wszyscy jesteśmy w ten proces zaangażowani, natomiast zadowolenie Klientów stanowi miarę jakości naszych usług.

Przyjętą politykę jakości realizujemy między innymi poprzez wdrożenie zasad Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN EN-ISO 9001:2008.

Codzienne działania naszej firmy skupiają się na:

 

  • jednoznacznym ustaleniu wymagań Klienta oraz ich kompleksowej i rzetelnej realizacji,
  • dbałości o infrastrukturę i środowisko pracy, które wpływają bezpośrednio na jakość naszych usług,
  • działaniach związanych z kontrolą i monitoringiem w celu zapewnienia powtarzalnej jakości
  • oferowanych  przez nas usług,
  • poszukiwaniu i eliminowaniu rzeczywistych i potencjalnych niezgodności,
  • doskonaleniu kontaktów z Klientami,
  • rozwoju, modernizacji i utrzymaniu w sprawności technicznej infrastruktury, która bezpośrednio
  • wpływa na jakość świadczonych przez nas usług,

 

Dzięki zespołowemu działaniu naszych pracowników doskonalimy metody podnoszenia efektywności pracy i rozwiązywania zaistniałych problemów oraz analizy ewentualnie występujących nieprawidłowości w celu pełnej ich eliminacji.

 

Realizacja przyjętej Polityki Jakości pozwoli na rozwój firmy oraz ugruntowanie dotychczasowej pozycji rynkowej opartej na zaufaniu Klientów i najwyższej jakości świadczonych usług.

 

 

                       Obowiązuje od dnia                                                             Prezes Zarządu
                     Katowice, czerwiec 2010                                                      Barbara Orłowska

Nasze oddziały + przejdź do mapy