dopisz się do newslettera:

A A A

Cechowanie wyrobów śrubowych


Wyroby śrubowe są znakowane zgodnie z normą PN-EN ISO 898-1, która określa sposób cechowania śrub.  Wysokość znaków wypukłych na górnej powierzchni łba nie powinna być wliczana do wymiaru wysokości łba, chyba że w normach wyrobu są inne wymagania. Śruby z łbem z rowkiem lub wgłębieniem krzyżowym nie są cechowane.

 

Klasa własności

3.6

4.6

4.8

5.6

5.8

6.6

6.8

8.8

9.8

10.9

10.9

12.9

Znak cechowania

3.6

4.6

4.8

5.6

5.8

6.6

6.8

8.8

9.8

10.9

10.9

12.9

 

Jeżeli śruba jest mała lub kształt łba nie pozwala na cechowanie zgodne z powyższą tabelą dopuszcza się cechowanie systemem zegarowym znakami z poniższej tabeli. 

 

Klasa własności

3.6

4.6

4.8

5.6

Znak cechowania

 

 

 

 

Klasa własności

5.8

6.6

6.8

8.8

Znak cechowania

 

 

 

Klasa własności

9.8

10.9

10.9

12.9

Znak cechowania

 

 

 

 

Zegarowe cechowanie śrub:
a - w dwunastu położeniach (znaki odniesienia) powinny być znakowane znakiem producenta wytwórcy lub kropką
b - klasa własności jest znakowana kreską lub dwiema kreskami, a w przypadku 12.9 kropką


Śruby

 

Wszystkie śruby z łbem sześciokątnym i śruby z łbem okrągłym i gniazdem sześciokątnym o nominalnej średnicy gwintu d ≥6 mm powinny być wyraźnie oznakowane. Znakowanie to powinno zawierać rodzaj stali i klasę wytrzymałości oraz znak identyfikacyjny producenta śruby. Pozostałe typy śrub mogą być, jeżeli to tylko możliwe, znakowane w ten sam sposób i tylko na łbie. Dodatkowe znakowanie jest dozwolone, pod warunkiem jednak, iż nie będzie powodować niejasności.

 

1. znak identyfikacyjny producenta
2. klasa własności


Śruby dwustronne

 

Wszystkie śruby dwustronne o nominalnej średnicy gwintu d≥6 mm powinny być wyraźnie oznakowane, na nie gwintowanej części śruby dwustronnej i powinno zawierać znak identyfikacyjny producenta, grupę stali i klasę wytrzymałości lub odpowiedni symbol. Jeśli znakowanie na nie gwintowanej części nie jest możliwe, dopuszcza się znakowanie na nakrętkowym końcu śruby dwustronnej.

 

 

 

Znakowanie śrub bez łba z gwintem na całej długości nie jest obowiązkowe


Nakrętki

 

Znakowanie jest obowiązkowe na nakrętkach o średnicy nominalnej gwintu d≥5 mm i powinny być znakowane rodzajem stali i klasą własności oraz znakiem identyfikacyjnym producenta, zakładając, że względy techniczne za tym przemawiają. Znakowanie w formie nacięcia tylko na jednej powierzchni jest dopuszczalne, gdy znajduje się na powierzchni nośnej nakrętek, alternatywnie dopuszcza się znakowanie na powierzchni bocznej.

 

1. znak identyfikacyjny producenta
2. klasa własności

 

Nasze oddziały + przejdź do mapy