dopisz się do newslettera:

A A A

Własności mechaniczne elementów złącznych wg PN-EN-ISO 3506:2000


Zdolność śrub i nakrętek do przenoszenia obciążeń określają ich własności mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie, umowna granica plastyczności i wydłużenie przy zerwaniu. Własności mechaniczne nakrętek określa wielkość naprężenia pod obciążeniem próbnym.


Własności mechaniczne śrub obrabianych skrawaniem są tylko takie jak własności materiału, z którego śruby zostały wykonane. Ich wytrzymałość na rozciąganie mieści się zazwyczaj w granicach 450-500 MPa. W symbolu stali umieszcza się 1/10 tej wartości, pisząc na przykład C1-50 lub A1-50.

Stale chromowe, które dają się ulepszać, pozwalają na podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie do 700-800 MPa. Typowy przykład stanowi stal C4-70 lub C3-80.

Większość elementów złącznych kształtowana jest drogą obróbki plastycznej. Zwiększa to ich własności mechaniczne w porównaniu z własnościami materiału. Im większe przekształcenie tym większy wzrost wytrzymałości.

Oznacza to, że śruby o niewielkich średnicach, które podlegały stosunkowo większemu przekształceniu, będą miały wyższą wytrzymałość niż śruby o średnicach większych. Z tego powodu norma wyróżnia kilka zakresów średnic.

Typowa wytrzymałość śrub obrabianych na zimno wynosi 700 MPa. Stąd bierze się oznaczenie A2-70.

Jeśli wymagamy wyższej  wytrzymałości, wtedy pręty stalowe z  których  powstają  śruby, poddawane są przeciąganiu.

Pozwala to na osiągnięcie wytrzymałości śruby rzędu 800 MPa. Taki materiał oznacza się symbolem A2-80.

 


Własności mechaniczne śrub i śrub dwustronnych wykonanych ze stali austenitycznych. Według normy DIN-EN ISO 3506

 

Grupa

stali

Gatunek

stali

Klasa

własności

 

Zakres

średnic

d [mm]

Wytrzymałość

na rozciąganie 

Umowna

granica

plastyczności

Wydłużenie

po

zerwaniu

Twardość

HV

Rm (1) N/mm2 min.

Rp (1) N/mm2 min.

AL(2) mm min.

min.

max

Austenityczne

A1

A2

A3

A4

A5

50

≤ 39

500

210

0,6 d

-

-

70

≤ 24(5)

700

450

0,4 d

-

-

80

≤ 24(5)

800

600

0,3 d

-

-

100 (4)

≤ 16

1000

750

0,25 d

-

-

12H

-

-

-

-

125

200

21H

-

-

-

-

210

-

  Martenzytyczne

C1

50

-

50

250

0,2 d

155

220

70

-

700

410

0,2 d

220

330

110

-

1100

820

0,2 d

350

440

C3

80

-

800

640

0,2 d

240

340

C4

50

-

500

250

0,2 d

155

220

70

-

700

410

0,2 d

220

330

Ferrytyczne

F1(3)

45

-

450

250

0,2 d

135

220

60

-

600

410

0,2 d

180

285

 

  1. Naprężenie oblicza się dla przekroju rdzenia na gwincie
  2. Określone dla właściwej długości śruby, a nie dla próbki. d = średnica znamionowa gwintu
  3. Dla stali ferrytycznych średnica maksymalna gwintu wynosi M24
  4. Nie objęte normą: Wyroby klasy A4-100 produkuje się na specjalne zamówienie
  5. Dla śrub o średnicy powyżej M24 własności mechaniczne uzgadnia zamawiający z producentem

 


Własności mechaniczne nakrętek wykonanych ze stali austenitycznych.
Według normy DIN-EN ISO 3506

 

Grupa

stali

Gatunek

stali

Klasa

własności mechanicznych

Zakres

średnic

d [mm]

Naprężenie pod

obciążeniem

próbnym

Sp min. N/mm2

Twardość

HV

Nakrętki

Nakrętki niskie

Nakrętki

Nakrętki niskie

min.

max

Austenityczne

A1

A2

A3

A4

A5

50

0,25

≤ 39

500

250

-

-

70

0,35

  ≤ 24(1)

700

350

-

-

80

0,40

  ≤ 24(1)

800

400

-

-

100 (2)

-

≤ 16

1000

-

-

-

12H

-

-

-

-

125

200

21H

-

-

-

-

210

-

Martenzytyczne

C1

50

025

-

500

250

155

220

70

-

-

700

350

220

330

110

055

-

1100

550

350

440

C3

80

040

-

800

400

240

340

C4

50

-

-

500

-

155

220

70

035

-

700

350

220

330

Ferrytyczne

F1(3)

45

020

-

450

200

135

220

60

030

-

600

300

180

285

 

  1. Dla nakrętek o średnicy powyżej M24 własności mechaniczne uzgadnia zamawiający z producentem
  2. Nie objęte normą: Wyroby klasy A4-100 produkuje się na specjalne zamówienie
  3. Dla stali ferrytycznych średnica maksymalna gwintu wynosi M24

     

Nasze oddziały + przejdź do mapy